EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy

review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom

free read Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom Irvin D. Yalom Õ 3 review Δέκα αληθινές ιστορίες ψυχοθεραπείας από την κλινική εμπειρία του Ίρβιν Γιάλομ Δέκα ανθρώπινες σχέσεις δέκα θεραπευτικές περιπέτειες Σ' αυτή τη σπάνια περιγραφή του αφοσιωμένου θεραπευτή την ώρα της δουλειάς του ένας δάσκαλος της ψυχιατρικής έρχεται ανοιχτά αντιμέτωπος όχι μόνο με τα δικά του συναισθήματα και σφάλματα αλλά και με την αβεβαιότητα που υπάρχει στην καρδιά της θεραπευτικής σχέσης Ο Γιά I had originally started Irvin D Yalom s newest release Becoming Myself where he mentioned this collection of stories which sounded fitting because my attention span was slight at the timeLove s Executioner and Other Tales of Psychotherapy offers a keen insight on ten patients from all walks of life who turned to therapy all ten were suffering the common problems of everyday life loneliness self contempt impotence migraine headaches sexual compulsivity obesity hypertension grief a consuming love obsession mood swings depression Yet somehow a somehow that unfolds differently in each story therapy uncovered deep roots of these everyday problems roots stretching down to the bedrock of existence Though the problems may be considered common problems of everyday life Love s Executioner made them seem like anything but Yalom writes his patients with the utmost respect and interestI d like to mention in particular one story that started off the collection on a bang for me with Thelma a depressed suicidal seventy year old woman who for the past eight years could not relinuish her obsessive love for a man thirty five years younger Perhaps the function of the obsession was simply to provide intimacy it bonded her to another but not to a real person to a fantasy My attention was riveted to her I went through a turmoil of emotions reading her story and came out of it with a changed perspective of my own It was such a wild ride that in the end I felt like both the doctor and the patient being treated The longest piece deservingly so You are you you have your own existence you continue to be the person you are from moment to moment from day to day Basically your existence is impervious to the fleeting thoughts to the electromagnetic ripples occurring in some unknown mind Try to see that All this power that Matthew has you ve given it to him every bit of it What goes on in another person s mind someone you never even see who probably isn t even aware of your existence who is caught up in his own life struggles doesn t change the person you are I was easily swept away into the pensive and therapeutic writing style It offered an introspective look into moments not many of us get to see represented The book also had many noteworthy lines that left an imprint on me such as You know there is no one alive now who was grown up when I was a child So I as a child am dead Some day soon perhaps in forty years there will be no one alive who has ever known me That s when I will be truly dead when I exist in no one s memory I thought a lot about how someone very old is the last living individual to have known some person or cluster of people When that old person dies the whole cluster dies too vanishes from living memory I wonder who that person will be for me Whose death will make me truly dead This precise piece of commentary struck meSpeaking of which this note on experiencing love at first sight was so satisfying to agree on You don t know this person In a Proustian way you ve packed this creature full of the attributes you so desire You ve fallen in love with your own creation At the expense of sounding a bit abrasive this book was perfect for my nosy self that likes to hear personal stories without having to share something of myself in exchange And though I did not agree with the tactics used in certain tales I read on in fascination of the differing views of reality presented Now I can move on to Yalom s newest releaseOh and one last thing I have to highlight upon ending my review this piece on experiencing crushes At a conference approximately two years prior to meeting Thelma I had encountered a woman who subseuently invaded my mind my thoughts my dreams Her image took up housekeeping in my mind and defied all my efforts to dislodge it But for a time that was all right I liked the obsession and savored it afresh again and again A few weeks later I went on a week s vacation with my family to a beautiful Caribbean island It was only after several days that I realized I was missing everything on the trip the beauty of the beach the lush and exotic vegetation even the thrill of snorkeling and entering the underwater world All this rich reality had been blotted out by my obsession I had been absent I had been encased in my mind watching replays over and over again of the same and by then pointless fantasy Anxious and thoroughly fed up with myself I entered therapy yet again and after several hard months my mind was my own again and I was able to return to the exciting business of experiencing my life as it was happening Note I m an Affiliate If you re interested in buying Love s Executioner just click on the image below to go through my link I ll make a small commission Support creators you love Buy a Coffee for nat bookspoils with Ko ficombookspoils Christmastime Courtship Matchmaking Mamas #20 release Becoming Myself where he mentioned this collection of stories which sounded fitting because my attention span was slight at the timeLove s Executioner and Other Tales of Psychotherapy offers a keen insight on ten patients from all walks of life who turned to therapy all ten were suffering the common problems of everyday life loneliness self contempt impotence migraine headaches sexual compulsivity obesity hypertension grief a consuming love obsession mood swings depression Yet somehow a somehow that unfolds differently in each story therapy uncovered deep Red Shoes and a Diary roots of these everyday problems In a Glance Sword of Glastonbury #9 roots stretching down to the bedrock of existence Though the problems may be considered common problems of everyday life Love s Executioner made them seem like anything but Yalom writes his patients with the utmost Dangerous Disguise respect and interestI d like to mention in particular one story that started off the collection on a bang for me with Thelma a depressed suicidal seventy year old woman who for the past eight years could not Their Unexpected Love Second Time Around #3 relinuish her obsessive love for a man thirty five years younger Perhaps the function of the obsession was simply to provide intimacy it bonded her to another but not to a Romancing the Rancher real person to a fantasy My attention was Redeeming Gabriel riveted to her I went through a turmoil of emotions Firefly Summer Pies Books Jesus #1 reading her story and came out of it with a changed perspective of my own It was such a wild Dangerous Curves Undercover Lovers #2 Harleuin Blaze #497 ride that in the end I felt like both the doctor and the patient being treated The longest piece deservingly so You are you you have your own existence you continue to be the person you are from moment to moment from day to day Basically your existence is impervious to the fleeting thoughts to the electromagnetic Dangerous Memories ripples occurring in some unknown mind Try to see that All this power that Matthew has you ve given it to him every bit of it What goes on in another person s mind someone you never even see who probably isn t even aware of your existence who is caught up in his own life struggles doesn t change the person you are I was easily swept away into the pensive and therapeutic writing style It offered an introspective look into moments not many of us get to see Sex Straight Up represented The book also had many noteworthy lines that left an imprint on me such as You know there is no one alive now who was grown up when I was a child So I as a child am dead Some day soon perhaps in forty years there will be no one alive who has ever known me That s when I will be truly dead when I exist in no one s memory I thought a lot about how someone very old is the last living individual to have known some person or cluster of people When that old person dies the whole cluster dies too vanishes from living memory I wonder who that person will be for me Whose death will make me truly dead This precise piece of commentary struck meSpeaking of which this note on experiencing love at first sight was so satisfying to agree on You don t know this person In a Proustian way you ve packed this creature full of the attributes you so desire You ve fallen in love with your own creation At the expense of sounding a bit abrasive this book was perfect for my nosy self that likes to hear personal stories without having to share something of myself in exchange And though I did not agree with the tactics used in certain tales I Dangerous Lord Innocent Governess Belston Friends #2 read on in fascination of the differing views of Windows 2000 Administrators G reality presented Now I can move on to Yalom s newest Vows Made in Secret releaseOh and one last thing I have to highlight upon ending my Daddys Little Matchmakers Second Time Around #1 review this piece on experiencing crushes At a conference approximately two years prior to meeting Thelma I had encountered a woman who subseuently invaded my mind my thoughts my dreams Her image took up housekeeping in my mind and defied all my efforts to dislodge it But for a time that was all The Santangeli Marriage right I liked the obsession and savored it afresh again and again A few weeks later I went on a week s vacation with my family to a beautiful Caribbean island It was only after several days that I Plattenbaugefühle realized I was missing everything on the trip the beauty of the beach the lush and exotic vegetation even the thrill of snorkeling and entering the underwater world All this Redwing's Lady rich Dangerous Alliance Men of Courage #2 reality had been blotted out by my obsession I had been absent I had been encased in my mind watching Shadow Lover replays over and over again of the same and by then pointless fantasy Anxious and thoroughly fed up with myself I entered therapy yet again and after several hard months my mind was my own again and I was able to The Dare Risking It All return to the exciting business of experiencing my life as it was happening Note I m an Affiliate If you A Texas Brides Collection re interested in buying Love s Executioner just click on the image below to go through my link I ll make a small commission Support creators you love Buy a Coffee for nat bookspoils with Ko ficombookspoils

free read Love's Executioner Other Tales of PsychotherapyLove's Executioner Other Tales of Psychotherapy

free read Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom Irvin D. Yalom Õ 3 review ομ στρέφει εδώ τον προβολέα τόσο στους ασθενείς όσο και στον εαυτό του Περιγράφει και μελετά τη διαδικασία της εξερεύνησης τη διαδικασία της συμμετοχής μέσα στην ψυχοθεραπεία και για τα δύο μέρη Μοιράζεται μαζί μας τις χαρές και τις επιτυχίες του αλλά και ακόμα πιο συναρπαστικό τις αγωνίες του τους περιορισμούς και τις αποτυχίες του στην κοινή του πορεία προς την αναζήτηση της αλήθειας και της ίασης μ A friend gave me this book a few days ago My friend is very well educated has lived all over the world and has experienced than most people When he gave me the book he said to me This book reflects my vision of the worldHow could I help but be intriguedOpening the book he then read the following passage from the Preface Four givens are particularly relevant for psycho therapy the inevitability of death for each of us and for those we love the freedom to make our lives as we will our ultimate aloneness and finally the absence of any obvious meaning or sense to lifeWhen I recently read the novel LIFE AND FATE which takes its characters through the massive Battle of Stalingrad and Stalin s Great Terror I couldn t help thinking how poor in material for great novels is the typical life of a prosperous well educated professional living today in the OECD Compared to the intensity of the experiences described in LIFE AND FATE even wonderful writers like Ian McEwan are boringBut as the Preface accurately foreshadows there is nothing boring about LOVE S EXECUTIONER because my friend is right the four issues described in the Preface do indeed define the human conditionIn a sense LOVE S EXECUTIONER offers in the broadest possible sense the ancient wisdom found in Psalms 90 Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom Dr Yalom is uite frank about what he considers the magical thinking and delusion involved in religious belief however Aside from his commitment to unflinchingly acknowledge the truths he describes in his Preface and therefore Teach us to number our days Dr Yalom s faith resides in the healing potential of the relationship between the therapist and the patient This could be generalised to incorporate the Second Commandment to Love thy neighbour as thyself with its emphasis on human relationships and mutual openness but one senses that Dr Yalom would acknowledge this point at best with a sardonic shrug Whatever gets you through the nightYalom is his own main character and LOVE S EXECUTIONER is a dramatic account of how the character Dr Yalom undergoes dramatic encounters with deeply troubled characters not unlike the way the character Dante encounters vividly depicted souls in Hell Purgatory and ParadiseLike Dante s DIVINE COMEDY LOVE S EXECUTIONER is episodic The ten tales all vary and will affect individual reader s differently For some reason I found the case of the morbidly obsese woman deeply moving while being most unsettled by the cases of the elderly neurobiologist and the elderly accountant perhaps because they were the patients most similar to me REVIEW CONT D as COMMENT 1 The Christmas Wedding uilt reflects my vision of the worldHow could I help but be intriguedOpening the book he then Crybaby Falls The Gates #2 read the following passage from the Preface Four givens are particularly Criminal Intent relevant for psycho therapy the inevitability of death for each of us and for those we love the freedom to make our lives as we will our ultimate aloneness and finally the absence of any obvious meaning or sense to lifeWhen I The Sharpshooter's Secret Son recently Criminal Intent read the novel LIFE AND FATE which takes its characters through the massive Battle of Stalingrad and Stalin s Great Terror I couldn t help thinking how poor in material for great novels is the typical life of a prosperous well educated professional living today in the OECD Compared to the intensity of the experiences described in LIFE AND FATE even wonderful writers like Ian McEwan are boringBut as the Preface accurately foreshadows there is nothing boring about LOVE S EXECUTIONER because my friend is The Daddy List right the four issues described in the Preface do indeed define the human conditionIn a sense LOVE S EXECUTIONER offers in the broadest possible sense the ancient wisdom found in Psalms 90 Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom Dr Yalom is uite frank about what he considers the magical thinking and delusion involved in The Cowboy Collection religious belief however Aside from his commitment to unflinchingly acknowledge the truths he describes in his Preface and therefore Teach us to number our days Dr Yalom s faith Shattered Lullaby 43 Light Street #18 resides in the healing potential of the A Dad At Last relationship between the therapist and the patient This could be generalised to incorporate the Second Commandment to Love thy neighbour as thyself with its emphasis on human The Consummate Cowboy relationships and mutual openness but one senses that Dr Yalom would acknowledge this point at best with a sardonic shrug Whatever gets you through the nightYalom is his own main character and LOVE S EXECUTIONER is a dramatic account of how the character Dr Yalom undergoes dramatic encounters with deeply troubled characters not unlike the way the character Dante encounters vividly depicted souls in Hell Purgatory and ParadiseLike Dante s DIVINE COMEDY LOVE S EXECUTIONER is episodic The ten tales all vary and will affect individual Crave Vampire Erotic Theatre Romance #2 reader s differently For some A Daddy for Dillon reason I found the case of the morbidly obsese woman deeply moving while being most unsettled by the cases of the elderly neurobiologist and the elderly accountant perhaps because they were the patients most similar to me REVIEW CONT D as COMMENT 1

review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom

free read Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom Irvin D. Yalom Õ 3 review τον καθένα από τους δέκα πρωταγωνιστές των ιστοριών του Οι σαγηνευτικές αυτές ιστορίες προχωρούν πέρα απ' την ψυχοθεραπεία και μιλούν για την ανθρώπινη μοίρα με όλη της τη σπαρακτική παραδοξότητα Και σ' αυτές ο Ίρβιν Γιάλομ επιτυγχάνει ένα πάθος κι ένα χιούμορ αντάξιο του ίδιου του ΤσέχοφΟ Δήμιος του έρωτα ο ίδιος ο θεραπευτής είναι ο ενδέκατος θεραπευόμενος σ' αυτές τις δέκα ψυχοθεραπευτικές ιστορίε The stories of 10 patients experiences in psychotherapy but they feel like much The stories offer a surprisingly engaging window to peek into the struggles of patients w the very same existential pains and miseries everyone experiences The author is a practicing therapist and he based these stories on his patients suitably amended to ensure anonymity He reflects much on his own role in the therapeutic relationship and these reflections are often as interesting as the stories of his patientsEach person s story is engaging their narrative just as intriguing as fiction They each come to therapy to somewhat deal with their issues and get better and move on But some are really ready to see and take in even painful insights about themselves and ready to take painful steps to change Otherssadlyare not In this sense these stories represent very nicely the same phenomenon in the rest of the human race We are all getting older and a feware growing up


10 thoughts on “EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy

 1. says: EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy

  review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom Irvin D. Yalom Õ 3 review free read Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy Psychiatrist Dr Irvin D Yalom is married to a feminist scholar which is highly surprising considering the fact that he regards women in a very sexualized and demeaning way Unless they were attractive women he displayed a worrying degree of contempt towards his patients He seemed to have one derogatory thought after anoth

 2. says: EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom

  free read Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom Irvin D. Yalom Õ 3 review Your therapist is judging you Sorry it sucks I know the idea is that they are objective observers looking out for your best interest rather than the often hypercritical dismissive average human being with a capacity for co

 3. says: EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy

  EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy Irvin D. Yalom Õ 3 review I had originally started Irvin D Yalom's newest release Becoming Myself where he mentioned this collection of stories which sounde

 4. says: Irvin D. Yalom Õ 3 review review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy

  EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom A friend gave me this book a few days ago My friend is very well educated has lived all over the world and has experienced than most people When he gave me the book he said to me This book reflects my vision of the worldHow could I help but be intriguedOpening the book he then read the following passage from the Preface Four givens are particularly relevant for psycho therapy the inevitability of death for each of us and for those

 5. says: EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom

  EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy There is no adventure exciting nothing so wonderful and frightening and so fraught with danger as delving into the mind of a human being On that point alone this book is moving and emotional and funny as few works of fiction can be When going on such a perilous journey into the true heart of darkness it behooves one to have an experienced and trustworthy guide Dr Irving Yalom knows the terrain and the beasts that lurk w

 6. says: review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom Irvin D. Yalom Õ 3 review EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy

  EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy Irvin D. Yalom Õ 3 review free read Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy Executing love rationally Overcoming the fear of death Accepting one's mortalityPsychologists get some interesting tasks in their workdays don

 7. says: EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom free read Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy

  EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom Irvin D. Yalom Õ 3 review From both my personal and professional experience I had come to believe that the fear of death is always greatest in those who feel that they have not lived their life fully A good working formula is the unlived life or unrealized potential the greater one's death anxietyIn his book Love's Executioner Irvin Yalom a psychot

 8. says: EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy

  EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy The stories of 10 patients' experiences in psychotherapy but they feel like much The stories offer a surprisingly engaging window to peek into the struggles of patients w the very same existential pains and miserie

 9. says: review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy Irvin D. Yalom Õ 3 review

  EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy review ´ eBook or Kindle ePUB Õ Irvin D. Yalom free read Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy A fitting title would be 'How counter transference insidious prejudice and sexism destroys the therapeutic process' The man's a creep and from what I can tell in these vignettes a poor to average psychotherapist

 10. says: EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy

  EBOOK Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy free read Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy This book gave a lot of insights into the therapeutic process but I found the guy a total putz very self aware of his own reactions to the patients he describes but not so concerned about their own experience of the process that he wouldn't describe them in great detail to the world at large Also just comes off as self satisfied; it made the reading distasteful and I didn't finish in the end I couldn't stand the supercil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Paperback
 • 390
 • Love's Executioner Other Tales of Psychotherapy
 • Irvin D. Yalom
 • Greek, Modern (1453-)
 • 23 May 2020
 • 9789603255130