KINDLE [Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FREE READ Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği

REVIEW Â Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği SUMMARY í PDF, DOC, TXT or eBook ´ Pertev Naili Boratav Yle nitelenenleri; 'basılmamış metinler' sözüyle de sözlü gelenekten derlenmiş olup kitabımın ilk baskısında uzun bir listesi bulunanları anlatmak istemiştim Şu yeni baskının sonuna eklediğim kaynakçada yer alan ve yine orada adları geçen kimi araştırıcıların yayınlarında dökümleri verilmiş olan derlemeler yayımlanmamış metinlerin sayısını bir hayli kabartmış bulunuyorBen bilimde gerçeklere erişmek için en sağlam ve verimli yöntemin birlikte yürütülen ya da.

SUMMARY í PDF, DOC, TXT or eBook ´ Pertev Naili Boratav

Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği

REVIEW Â Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği SUMMARY í PDF, DOC, TXT or eBook ´ Pertev Naili Boratav Bu incelememi arkası sıra geleceğini ümit ettiğim büyük bir 'Halk Hikayeleri Külliyatı'na bir giriş olarak görmek istiyorum Bu düşünce ile misallerimi bize halk hikayeleri hakkında tam bir fikir vermekten uzak kalan basılmış hikayelerden çok elimizde bulunan basılmamış metinlerden aldımBuradaki 'basılmış hikayeler' sözüyle bir bölüğü eski yazmalardan taşbasmalara onlardan da gitgide yozlaşarak matbaa baskılarına geçmiş ve bilim çevrelerinde 'halk kitapları' deyimi.

Pertev Naili Boratav ´ 0 REVIEW

REVIEW Â Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği SUMMARY í PDF, DOC, TXT or eBook ´ Pertev Naili Boratav Birbirini izleyen ortak çalışmalar olduğuna inanırım Yarım bıraktığım işi nöbeti benden devralacak olanların tamamladığını görmek göremesem bile bunun bir gün nasıl olsa gerçekleşeceğini bilmek beni sadece mutlu kılar Ama kırk yıl öncesi gibi bugün de asıl büyük dileğim benim bu kitapta ilk taslağını çizmeyi denediğim çok yönlü incelemenin halk hikayeleri metinlerinden oluşacak belki on belki on beş ciltlik bir büyük yapıta bir öncü bir giriş olmasıdı.

  • Paperback
  • 264
  • Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği
  • Pertev Naili Boratav
  • Turkish
  • 10 May 2019
  • null